Kontakt

F.U.H MARGO Włodzimierz Olczak
94-048 Łódź
NIP 732-136-49-04
REGON 472859656

Telefon: 570 358 763

Komunikator Telegram:
https://t.me/termometry

Komunikator WhatsApp:
https://wa.me/48570358763

Sprzedaż online innych mierników temperatury i wilgotności:
www.sklep.olczak.biz

Sprzedaż wysyłkowa.
Firma nie dysponuje stacjonarnym punktem sprzedaży.

Konto bankowe:
mBank mBiznes
44 1140 2004 0000 3202 5303 7262

W przypadku np. jednostek budżetowych istnieje możliwość rozliczenia płatności za pomocą przelewu bankowego.
Prosimy o przesyłanie zapytania/zamówienia e-mailem.

Zapytania ofertowe proszę przesyłać pod adres:

 e-mail:          wlodzimierz@olczak.biz

Wykorzystanie danych osobowych

Administratorem danych jest Włodzimierz Olczak, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą F.U.H. MARGO Włodzimierz Olczak, NIP:7321364904, REGON:472859656, adres e-mail: wlodzimierz@olczak.biz, tel. 570 358 763.

Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (m.in.  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych - RODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wykonania umowy, którą zawieramy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (wystawienie faktury, rozliczenie podatku, przetwarzanie danych w celach związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych etc.). Na podstawie artykułu 6 punkt 1 b) oraz c) rozporządzenia o ochrone danych osobowych (RODO) zgoda Klienta na przetwarzanie danych osobowych w tych przypadkach nie jest konieczna.

Administrator zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa (w szczególności RODO). Administrator zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych.

Dane osobowe Klientów będą wykorzystywane w stopniu minimalnym, niezbędnym do realizacji umowy: imię i nazwisko, adres doręczenia, kontaktowy numer telefonu oraz adres e-mail.

Dane osobowe Klientów mogą zostać powierzone do przetwarzania współpracującym z Administratorem dostawcom usług i systemów IT, bankom w zakresie realizacji płatności, operatorom pocztowym i firmom kurierskim.

Dane osobowe Klientów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania (wycofanie zgody). Klient ma także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych).

Podczas procesu składania zamówienia Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych oraz przekazanie danych do firmy kurierskiej w celu obsługi dostawy zamówionego wyrobu.

Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest wykonywanie umowy, wówczas dane mogą być przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych. Przepisy o rachunkowości nakazują przechowywać dowody księgowe umów handlowych, roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym lub objętych postępowaniem karnym albo podatkowym przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje, postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail rodo@olczak.biz lub telefonicznie 570 358 763.

0
    0
    Koszyk
    Koszyk jest pustyPowrót do sklepu